Друк

Про проведення медичних оглядів

Згідно з ст.17 Закону України ”Про охорону праці”, Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.07 №246, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медоглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медогляду осіб віком до 21 року.

Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби щорічно за заявкою роботодавця, за участю уповноваженої   найманими  працівниками  особи  з  питань охорони праці визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним  медичним оглядам на паперовому та електронному  носіях, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції. Один примірник списку залишається  на підприємстві, другий - надсилається до лікувально-профілактичного закладу (ВПЗ), третій - до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий - до робочого органу виконавчої дирекції ФССНВ.

Періодичність проведення медичних оглядів деяких категорій працівників:

  1. працівники громадського харчування – 2 рази на рік;
  2. роботи з пестицидами та агрохімікатами – 1 раз на рік;
  3. підняття і переміщення вантажу (постійно більш 2-х раз на годину – чоловіки більше 15кг, жінки - більше 7кг) або при чергуванні з іншою роботою (до 2-х раз на годину - чоловіки більше 30кг, жінки - більше 10кг) - 1 раз на рік;
  4.  знижена температура в приміщенні та на відкритих площадках – 1раз на рік;
  5. роботи на механічному обладнанні – 1 раз на 2 роки;
  6. загальна вібрація, виробничий шум від 81 до 99дБА – 1 раз на 2 роки;
  7. виробничий шум від 100 дБА і вище - 1 раз на рік;
  8. пил рослинного походження – 1 раз на 2 роки;
  9. електротехнічний персонал по обслуговуванню електрообладнання напругою 127В і вище змінного та 110В постійного струму – 1 раз на 2 роки.

               Райдержадміністрація рекомендує керівникам підприємств всіх форм власності вчасно організувати проведення попереднього і періодичних медоглядів своїх працівників.

Головний спеціаліст з питань
охорони праці  райдержадміністрації                                                         О. П. Кузьменко